Laboratorium

Laboratorium diagnostyczne

HAEMA – LAB express hema lab express

Posiadamy własne laboratorium diagnostyczne. Wyniki badań przesyłam Państwu drogą mailową.