Staramy się stale rozwijać swoje umiejętności, a osiągnięciami dzielić z innymi lekarzami weterynarii.
Publikujemy swoje doświadczenia głównie z dziedziny neurologii i ortopedii małych zwierząt.

~ Wodogłowie u psów  – nowe spojrzenie. Olkowski A., Galanty M., Narojek., Mastalerz T., Magazyn Weterynaryjny, 2005, Nr 11.

~ Zestawy drenujące w leczeniu wodogłowia u psów. Olkowski A., Zdeb K., Kupczyńska M., Galanty M. Magazyn Weterynaryjny, 2006, Nr 1.

~ Ropne zapalenie mózgu i opon jako powikłanie zapalenia ucha środkowego i wewnętrznego – opis przypadku. Olkowski A., Trębacz P, Narojek T., Siewruk K., Galanty M. Magazyn Weterynaryjny, 2009, Nr 1.

~ Pierwotne nowotwory mózgu u psów i kotów – występowanie, objawy, leczenie. Olkowski A, Trębacz P., Narojek T., Siewruk K., Galanty M. Magazyn Weterynaryjny, 2010, Nr 8.

~ Obrażenia wywołane pogryzieniem u psów. Trębacz P., Trębacz E., Olkowski A., Galanty M. Weterynaria w praktyce. 2010, Nr 6.

~ Oponiak okolicy zęba  kręgu obrotowego u psa. Trębacz P., Olkowski A., Siedlicki M., Sapierzyński R., Galanty M. Weterynaria w praktyce. 2010, Nr 9.

~ Cerebral meningiomas in cats – signs and treatment. Olkowski A., Trębacz P., Narojek T., Januchta M., Siewruk K., Galanty M. Medycyna Weterynaryjna. 2011, 67(1).

~ Przydatność zestawu drenującego w leczeniu wodogłowia u psa. Olkowski A., Trębacz P., Siedlicki M., Narojek T., Galanty M. Magazyn Weterynaryjny. 2011, Nr 2.

~Ropień gruczołu krokowego wywołany przez patyk. Trębacz P, Olkowski A., Galanty M. Magazyn Weterynaryjny. 2011, Nr 10.

~Postępowanie w encefalopatii wątrobowej związanej z anomaliami naczyń krążenia wrotnego. Olkowski A., Trębacz P., Galanty M. Magazyn Weterynaryjny, 2011, Nr 11.

~Surgical management of congenital hydrocephalus in two young cats. Olkowski A.,Galanty M., Narojek T., Trębacz P., Januchta M. Medycyna Weterynaryjna, 2012 Nr 7.

~Nowotwór rdzenia kręgowego psa – zagadka dla klinicysty. Olkowski A., Trębacz P., Narojek T., Łobaczewski A., Galanty M. Magazyn Weterynaryjny, 2013, Nr 11.

~Wykorzystanie zestawu drenującego w leczeniu torbieli wewnątrzczaszkowej. Olkowski A., Łobaczewski A., Narojek T., Galanty M. Magazyn Weterynaryjny, 2014, Nr 11.

~Znaczenie kliniczne entezopatii mięśni zginaczy stawu łokciowego u psa – opis przypadku. Olkowski A., Galanty M. Życie Weterynaryjne, 2015, Nr 3.

->Artrografia stawu ramiennego – czy to wciąż aktualne badanie? Olkowski A., Kowalczyk P., Trębacz P., Galanty M. Życie Weterynaryjne, 2015, Nr 8.

->Leczenie operacyjne oponików u kotów i psów. Olkowski A., Galanty M., Trębacz P., Narojek T., Rodo A., Łobaczewski A., Szost D. Życie Weterynaryjne, 2015, Nr 9.

~Urazy regionu piersiowo-lędźwiowego kręgosłupa u psów i kotów. Olkowski A., Galanty M., Bissenik I., Łobaczewski A., Szost D. Magazyn Weterynaryjny, 2015, Nr 11.