Szpital

Klinika Auxilium jest placówką całodobową. W szpitalu w placówce przebywają pacjenci w stanie ciężkim, których leczenie w domu byłoby niemożliwe lub wiązałoby się z koniecznością stałego monitorowania ich zdrowia. Klinika wyposażona jest w niezbędny sprzęt diagnostyczny, który zapewnia specjalistyczną pomoc i pozwala natychmiast reagować, gdy stan zdrowia pacjenta ulega pogorszeniu.

Lekarz szpitalny codziennie informuje właścicieli o stanie zdrowia pacjentów i kosztach leczenia.

Przed przyjęciem pacjenta do szpitala wymagane jest podpisanie regulaminu szpitala, zgody na hospitalizację oraz wpłata zaliczki.