Zakres usług przychodni

 • Konsultacje internistyczne, neurologiczne, ortopedyczne, okulistyczne, kardiologiczne, dermatologiczne, radiologiczne, chirurgiczne, endokrynologiczne, rozród…
 • Podstawowa profilaktyka przeciwpasożytnicza oraz szczepienia ochronne przeciw chorobom zakaźnym u psów i kotów
 • Diagnostyka kliniczna chorób wewnętrznych. Prowadzenie pacjentów przewlekle chorych.
 • Badania RTG:

Rozpoznawanie chorób na terenie klatki piersiowej.

Rozpoznawanie chorób układu moczowego

Badania kontrastowe przewodu pokarmowego.

Mielografia

Dysplazji stawów biodrowych

Dysplazji stawów łokciowych

Urazów stawów oraz kości

 • Badania ultrasonograficzne (USG) jamy brzusznej oraz stanów nagłych w obszarze serca (punkcje worka osierdziowego), rozpoznawanie oraz prowadzenie ciąży, biopsje narządów pod kontrola USG. Badania wykonywane są w poniedziałki, środy i piątki – wizyty prosimy umiawiać telefonicznie.
 • Rozpoznawanie oraz leczenie chorób skóry – diagnostyka pasożytnicza, mikrobiologiczna, testy alergiczne, cytologia.
 • Badania endoskopowe :

– usuwanie ciał obcych z przełyku i żołądka,
– gastroskopia – pobieranie wycinków do badań histopatologicznych,
– tracheoskopia – cytologia popłuczyn z tchawicy,
– otoskopia – badanie chorób błony bębenkowej oraz ucha środkowego, usuwanie ciał obcych z terenu przewodów słuchowych.

 • Sztuczna inseminacja, diagnostyka i prowadzenie ciąży, pomoc porodowa i poporodowa.
sztuczna ineminacja

 • Rozpoznawanie i leczenie chorób oczu, podstawowe zabiegi w obszarze chirurgi powiek oraz rogówki, pomoc pourazowa.
 • Rozpoznawanie i leczenie chorób układu nerwowego, badanie ogólne płynu mózgowo-rdzeniowego, mielografia.
 • Podczas operacji pacjenci podddawani są znieczuleniu wziewnemu po wcześniejszym wysyceniu pacjenta czystym tlenem. Jest to najbardziej bezpieczna metoda znieczulenia ogólnego zwierząt stosowana w weterynarii.
 • Operacje położnicze: kastracje, ovariohisterektomie oraz cesarskie cięcia.
 • Operacje chirurgii miękkiej przewodu pokarmowego, układu moczowego, wątroby, śledziony, trzustki, nadnerczy.
 • Operacje złamań kości długich, miednicy oraz kręgosłupa, zwichnięć stawów, chorób wrodzonych i rozwojowych stawów.
 • Operacje chorób w obrębie:

– mózgowia ( leczenie operacyjne wodogłowia )
– kręgosłupa (leczenie operacyjne dyskopatii, złamań i zwichnięć kręgosłupa)

 • Badanie ogólne krwi – wyniki w ciągu kilku godzin – szybkie rozpoznanie BABESI CANIS.
 • Badanie ogólne oraz mikrobiologiczne moczu
 • Badanie kału w kierunku pasożytów.
 • Badanie mikrobiologiczne wymazów z worka spojówkowego, jamy nosowej, przewodów słuchowych, ran oraz zmian skórnych.
 • Badanie cytologiczne: mazi stawowej, płynów z jamy otrzewnowej, jamy opłucnowej, worka osierdziowego, płynu mózgowo-rdzeniowego ,wypływów z jamy nosowej, pochwy, zmian skórnych.
 • Pobieranie próbek za pomocą biopsji cienkoigłowej lub wycinków na badanie histopatologiczne.
 • Konsultacje kardiologiczne podczas której wykonywane są badania EKG oraz ECHO serca.
 • Wizyty domowe należy umawiać z lek. wet. Anną Jaśkewicz.